Medewerkers

We willen dat ons personeel gezond en met plezier kan werken. Nu en in de toekomst. Met duurzaam per­so­neels­be­leid richten we ons op fysiek en mentaal gezonde en ge­waar­deerde mede­werkers, die zich veilig voelen. We streven naar ar­beids­voor­waarden met een zo klein mogelijke CO2 voetafdruk. Daarnaast investeren we in domotica om onze medewerkers én cliënten…

Lees meer

Cliënten

We streven naar een gezonde om­ge­ving voor onze cliënten. Dit omvat initiatieven om locaties te vergroenen en rookvrij te maken. Daarnaast werken we aan het bevorderen van een ge­zon­de leefstijl en streven we naar gezonde voeding. We zetten ons in om voed­sel­ver­spil­ling op de woon­voor­zie­nin­gen en klinieken tot een minimum te beperken.

Lees meer

Gastvrij

We streven ernaar zichtbaar en laagdrempelig te zijn, door ons te richten op ontmoetingen met de omgeving. We willen dat mensen positief verrast worden bij de entree en we streven naar een heldere routing en diverse veilige ontmoetingsplekken binnen gebouwen. We willen geen scheiding tussen medewerkers en cliënten en benadrukken het belang van de buitenruimte…

Lees meer

Vastgoed

We hebben onder andere een grondige evaluatie van ons vastgoed uitgevoerd, wat resulteerde in de beslissing om enkele panden af te stoten. Te­ge­lij­ker­tijd hebben we bewust gekozen voor de bouw van nieuwe locaties en worden bestaande locaties gerenoveerd. Bij het vormgeven van deze veranderingen is de focus gelegd op het gebruik van milieuvriendelijke materialen en…

Lees meer

Samen CO2 neutraal

Afgelopen koersperiode hebben we verschillende maatregelen getroffen om duurzamer te worden. Op diverse locaties hebben we geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur, het scheiden van afval en in een CO2 reductieplan. Met onze focus op duurzaamheid willen we een positieve impact hebben op zowel het milieu als op het welzijn van onze medewerkers en cliënten. We zetten…

Lees meer