Specialistische zorg

De wijkgerichte initiatieven hebben tot gevolg dat de zorgvraag in de spe­cia­lis­ti­sche GGZ steeds complexer wordt. We blijven beschikbaar voor cliënten die specialistische verslavingszorg en ondersteuning nodig hebben bij behandeling, begeleiding, opvang en wonen. We sluiten aan bij het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis. Daarnaast blijven we zorg bieden aan cliënten die langdurig bij…

Lees meer

Herstellen doe je (bij voorkeur) thuis

Betrokkenheid is een belangrijke kernwaarde in onze zorg. Om dit te versterken, gaan we investeren in het betrekken van niet alleen naasten, maar ook belangrijke anderen. Samenwerking tussen zorg­ver­le­ners, er­va­rings­des­kun­digen, naasten en andere betrokkenen in de wijk is belangrijk om een ondersteunend en stimulerend netwerk te creëren dat bijdraagt aan het herstel en welzijn van…

Lees meer

Onze zorg

Wij fungeren als expert in de verslavingszorg, en zorgen voor verbinding en relatie. We doen dit in de ambulante teams, maar ook in onze klinieken en woonvormen. We bieden daarnaast maat­schap­pe­lijke opvang, voor mensen met en zonder ver­sla­vings­pro­ble­matiek die opvang nodig hebben. Onze veelzijdige aanpak strekt zich ook uit tot onze reclasseringstak en preventieafdeling. Bovendien…

Lees meer

Herstellen doe je samen

Betrokkenheid is een belangrijke kernwaarde in onze zorg. Om dit te versterken, gaan we investeren in het betrekken van niet alleen naasten, maar ook belangrijke anderen. Samenwerking tussen zorgverleners, ervaringsdeskundigen, naasten en andere betrokkenen in de wijk is belangrijk om een ondersteunend en stimulerend netwerk te creëren dat bijdraagt aan het herstel en welzijn van…

Lees meer

Zorgvraag

De zorgvraag is het uitgangspunt voor goede zorg. Samen met de cliënt, naasten en belangrijke anderen luisteren we naar het unieke verhaal en behoeften van cliënt en stellen we de hulpvraag vast. We onderzoeken samen door wie deze vraag het best beantwoord kan worden. Het is niet altijd nodig dat de behandeling of begeleiding binnen…

Lees meer

Basis bestendigen

In de afgelopen koersperiode hebben we ons gericht op het implementeren van de herstelvisie. Dit omvatte de integratie van methodieken zoals Community Reinforcement Approach (CRA) en Krachtwerk in ons zorgaanbod, evenals het actief inzetten van ervaringsdeskundigen. Daarnaast lag de nadruk op het stimuleren dat elke cliënt deelneemt aan werk, activiteiten en leren. Voor de komende…

Lees meer